Els tallers d’Artteràpia són un mòdul fonamental dins del curriculum dels dos anys del màster, els principis docents del qual són de caire constructivista i de metodologia vivencial, activa i participativa. Als tallers es desenvolupen els processos creadors i artterapèutics de cada alumne, a partir de l’execució de produccions en diferents llenguatges artístics i de l’acurat sosteniment per part dels arteterapeutes.

Aquestes ressenyes realitzades durant el curs 2014-16 mostren alguna cosa del contingut i metodologia de dos tallers artterapèutics realitzats en el marc de la formació.

Taller d’Artteràpia a càrrec de l’Agnés Capell, en el Curs de Màster, 9a edició, abril de 2015

Suggerir des del concepte de territori, aquesta va ser la proposta de taller de l’artterapeuta Agnès Capell per als alumnes de segon de Màster.

Primeres propostes per experienciar amb el cos a través del moviment, primer des del lloc propi, després jugant amb la mesura de l’espai a través del cos. El cos com a objecte de repetició, el joc de prendre terra i fer eixos verticals, desplaçar-se després inspirats en la línia corba i finalment dansar el propi nom. El grup entra subtilment en treball. A la tarda Agnès proposa un treball plàstic inspirat en punts i línies, el grup pren un aire de lentitud i d’acció mecànica i repetitiva. Què suggereixen aquestes repeticions? Esquitxar el paper amb pintura, traçar línies entre les esquitxades, per plaure i a l’atzar. A partir del treball realitzat fins ara, del treball corporal i de l’experiència plàstica crear el propi territori, el propi espai. Exploració amb diferents maneres d’utilitzar els pinzells i proposta d’anar introduint, a poc a poc, més materials per finalment passar al volum, contruiendo alguna cosa que creix al propi territori. Donar forma i volum a la qüestió que suggereix el treball realitzat fins ara.

Presentació de treballs, pas a explicacions, a reconstruccions, pas a possibilitats, el desfer que també és fer, nomenar el bloqueig permet una continuació, un pas cap a l’acció, com ha estat treballar des del cos? Del treball en un mateix al treball plàstic, com ha estat construir al propi territori? Tancament del taller amb qüestions i impressions sobre el propi treball, l’experiència del taller i lloc a interrogacions pròpies, suggeriments, emocions i diàlegs amb la pròpia producció.

 

Taller de Arteterapia a càrrec de Sibylle Cseri, en el curs de Màster, 9a edició, desembre 2014

El passat 22 de novembre, dins del marc de la formació del nostre Màster, va tenir lloc un taller de arteterapia a càrrec de Sibylle Cseri que tenia per títol “Un viatge cap a dins, fora, a dalt, a baix des de l’Artteràpia”.

Es proposen algunes qüestions: Quin lloc ha tingut l’art en la teva vida primerenca? Quin característiques de les teves activitats artístiques preferides relaciones ara amb la creativitat? La Història personal de l’Art en l’Artterapeuta. La proposta consisteix a donar forma, a través dels diferents materials, a la pròpia història amb l’art. Es tracta d’una revisió del recorregut personal amb l’art. Revisió que anirà acompanyada de preguntes que faciliten i obren a l’experiència.

Després de la pausa de migdia es posa en comú el treball pràctic del matí, l’experiència del taller. Cada alumne exposa el seu treball i comparteix la seva experiència, teixint així un multidiàleg de petits relats personals, on apareixen tradicions familiars, caixes, escenaris, històries de nines i altres relats que van i vénen de la relació amb allò artístic i construeixen la pròpia història de l’art.

Ja entrada la tarda, Sybille exposa dos parells de conceptes amb els quals treballar per parelles: centrar-se-tocar terra i límits-contenció. Una exploració pràctica a través de preguntes sobre la capacitat, història, experiència i la relació de l’artterapeuta amb els límits, la contenció, la trobada amb el pacient… Un viatge cap a dins, fora, a dalt, a baix… Apareix el fang com a material per explorar aquests conceptes.

El taller acaba amb una posada en comú del treball pràctic i una elaboració de la seva rellevància en el treball clínic de l’artteràpia. Espai per preguntes, interrogants que acompanyen a cada participant del taller en el seu camí de tornada a casa.