Els tallers artístics, dintre del currículum del Posgrau i del Màster, són espais experiencials en els quals actors, escriptors, pintors, escultors, ballarins,  fan transmissió de la seva vivència i comparteixen recursos del seu art amb la participació activa dels alumnes.

clarabreuilabilioestevez

 

El proper curs acadèmic 2016-18, es duran a terme tallers artístics conduits per:

Isabel Banal

Clara Breuil

Abilio Estévez

Maxime Iannarelli

Viv Manning

Enrique Vargas

 

tallersartisticosclaraisabel