L’Institut de Formació Grefart, forma part de l’entitat Grefart Artteràpia que acull així mateix a l’Associació Professional de Artterapeutes Grefart i als Serveis Professionals Grefart.

Amb una experiència acumulada des de l’any 1999 en la formació d’artterapeutes, a partir de l’any 2004 el seu equip professional ha vingut desenvolupant la seva activitat principal amb el Diploma d’Artteràpia i el Màster Integratiu en Artteràpia de la Universitat de Girona conjuntament amb la Fundació Universitat de Girona.

Les finalitats de l’Institut es desenvolupen en dos vessants. La primera d’elles consisteix a donar a conèixer l’Aettteràpia a professionals dels camps de la salut i la salut mental, l’educació, el treball social i comunitari i l’artístic que desitgin nodrir la seva pràctica professional amb el coneixement de l’Artteràpia. La segona d’elles és la formació de professionals en Artteràpia.

En aquests moments l’Institut de Formació Grefart desenvolupa les següents activitats:

– El Diploma de Arteterapia i el Màster Integratiu en Artteràpia de la Universitat de Girona, que organitza juntament amb la Fundació Universitat de Girona.

– El Curs de Postgrau d’Iniciació al Artteràpia a Bilbao, de títol propi de l’Institut.

– L’Escola d’Estiu.

– Formació de mestres i professors per a la Conselleria d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

– Diverses trobades anuals de sensibilització al Artteràpia.

– La formació contínuada per artterapeutes postgraduats amb l’Associació Professional Grefart.

Els alumnes dels seus cursos provenen de Catalunya i de diferents territoris de l’Estat Espanyol, al costat d’uns altres de França, Bèlgica i països d’Amèrica Llatina com Mèxic, Argentina, Xile i Perú entre d’altres.