El Curs de Postgrau d’Iniciació a l’Artteràpia va tenir la seva 1ª edició a la ciutat de Bilbao. Es tracta d’una formació de 125 hores (75 presencials) que es realitza en cinc caps de setmana (divendres i dissabte), quinzenalment, de febrer a abril. Properament la informació sobre la 2ª edició que s’iniciarà el febrer de 2017.

A qui es dirigeix:

– A professionals camps salut, educació, social, comunitari i artístic.
– A qui desitgi iniciar-se en el coneixement de l’Artteràpia.

Raons que poden motivar a la realització del curs

– La pertinènça del mateix per iniciar-se en la formació de l’Artteràpia
– La renovació i l’enriquiment de la pràctica professional que suposa aquesta formació com a formació continuada de diferents col·lectius professionals de l’àmbit de la salut, l’educació, el treball social i comunitari, l’artístic…
– La combinació entre innovació en la matèria i tradició curricular en la formació de Artteràpia que realitza Grefart des de l’any 2004

Hores i mòduls de la formació

Metodologia docent

Es tracta d’una formació que s’articula en quatre eixos: La formació teòrica, la tècnica, la pràctico-metodològica i la personal. La metodologia és fonamentalment vivencial, activa i participativa.
Es realitza en un procés no lineal d’anada i tornada entre la vivència, les produccions artterapèutiques (plàstiques, corporals, de paraula, dançades, escrites, sonores, etc.), la reflexió i la seva conceptualització.

Sistema d’avaluació

– Realitzar i presentar el treball Final
– Assistència mínima del 90% hores de les hores presencials

Programa

Mòdul 1. Tallers d’Artteràpia i presentació de casos
En ells es desenvolupen els processos creadors i artterapèutics de cada alumne, a partir de l’execució de produccions en diferents llenguatges artístics i del sosteniment acurat per part dels artterapeutes. En la presentació de casos arteterapeutes experts presenten els seus casos.

Mòdul 2. Processos personals en dispositiu grupal. 
Espai que permet sostenir el procés d’integració del currículum i de les vivències personals generades en el procés de la formació. Així mateix és un lloc on viure i reflexionar sobre els fenòmens de grup.

Mòdul 4. Teoria
En ella es donen a conèixer conceptes teòrics fonamentals de l’Artteràpia i la Psicoanàlisi.

Mòdul 5. Itinerari i produccions artístiques
L’alumne realitza produccions artístiques en els seus arts d’elecció a partir de les vivències del procés formatiu. Forma part del Treball final.

Mòdul 6. Treball Final
L’elaboració del treball final fa d’eix integrador dels diferents mòduls que formen el currículum.

Mòdul 7. Avaluació
Espai on cada alumne ha de presentar i defensar el seu treball final de curs. Es tracta d’una avaluació formativa.

ORGANITZACIÓ I DOCÈNCIA

DADES ECONÒMIQUES

Curs de Postgrau d’Iniciació al *Arteterapia: 1350 €

Àmbits de coneixement
– Arts visuals
– Ciències de la Salut
– Humanitats i Ciències Socials
– Psicologia i Educació

Modalitat presencial

Idiomes del curs Castellà i basc, depenent del professorat

Places

Mínim: 13 / Màxim: 25

Lloc de realització

Jon Arróspide,11, 5ª d Bilbao 48014