MASTER INTEGRATIU EN ARTETERAPIA

(11ava edició)
Realització: BARCELONA
Inicio del curs: 14-09-2018. Finalització, 20-07-2019
Més informació

DIPLOMA DE POSTGRAU EN ARTETERAPIA

(12ava edició)
Realització: BARCELONA, BILBAO I MADRID
Inicio del curs:
Barcelona, 20-10-2017. Finalització 09-06-2018
Bilbao, novembre 2017. Finalització Juny 2018
Madrid, novembre 2017. Finalització Juny 2018
Més informació

POSTGRAU D’INICIACIÓ Al ARTETERAPIA

(3ª edició)
Realització: VALÈNCIA
Any 2018
Més informació

INTRODUCCIÓ

L’Institut de Formació Grefart, juntament amb la Fundació Universitat de Girona, promouen les diverses formacions en Arteterapia de la Universitat de Girona que, tenint un itinerari comú, poden realitzar-se en diverses etapes i en diverses seus depenent dels seus nivells.

La cúspide de les mateixes és el Master en Arteterapia -de caràcter profesionalizador-. Aquest es cursa en dos anys. El primer és el Diploma de Postgrau en Arteterapia i el segon és pròpiament el Master al costat del Treball Final de Master.el cicle complet del Diploma de Postgrau i del Master i Treball Final de Master en Arteterapia es desenvolupa a Barcelona. No obstant això aquest any 2017 i com a ampliació de l’oferta formativa, el Diploma de Postgrau en Arteterapia també es realitzarà a Bilbao i a Madrid. Així mateix l’any 2018 va a realitzar-se a València el Postgrau Universitari d’Iniciació al Arteterapia que podrà homologar els seus crèdits corresponents amb el Diploma de Postgrau en Arteterapia.

Guardar

Guardar