[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]

13ª edició del Màster Integratiu en Artteràpia per la UdG
Realització: Barcelona
Anys: 2019 a 2021

Titulació


Màster integratiu en Artteràpia per la Universitat de Girona

INFORMACIÓ GENERAL

El Màster Integratiu en Arteterapia consta de dos anys. El primer correspon al Diploma de Postgrau en Arteterapia (el corresponent a aquesta promoció es desenvolupa l’any escolar 2019 – 2020). El segon any es realitza amb el Master i el Treball final del Master d’un altre any de durada. Per obtenir el Master és necessari haver cursat els dos anys abans esmentats.

 
RAONS PER REALITZAR LA FORMACIÓ:

1.la combinació entre innovació i tradició curricular en la formació en Artteràpia. El currículum d’aquesta formació ha anat desenvolupant-se des de les primeres formacions que es van realitzar en l’Estat Español en el 1999.
2. La professionalització en Arteterapia que ofereix el Màster. La formació d’aquest Màster està reconeguda com profesionalizador per la FEAPA (Federació Espanyola d’Associacions Professionals de Arteterapia).
3. El creixent prestigi de la formació amb alumnat que ve a cursarlodes de Mèxic,Perú, Argentina, Bèlgica, França… i de diferents comunitats de l’Estat Español.

A QUI ES DIRIGEIX:

-A qui desitgi realitzar una formació profesionalizadora en Arteterapia.

REQUISITS D’ADMISSIÓ:

Requisits referits a la titulació:
Estar en possessió d’un grau, diplomatura o llicenciatura.
Haver cursat el Diploma de Postgrau en Arteterapia

Altres requisits:
-Posseir una maduresa contrastada per poder sostenir les exigències curriculars.
-Comprometre’s a realitzar un treball terapèutic personal durant el Màster.
(El procés terapèutic no forma part dels continguts curriculars del Màster. No té una altra relació amb ell que la de ser una condició lliurement acceptada per poder cursar-ho.
Ha de realitzar-se a part de la formació i fer-se amb una orientació psicoanalítica, en coherència amb un dels eixos estructurantes del Màster. Els professionals que la duguin a terme desenvoluparan la seva tasca sense relació amb l’adreça ni coordinació del Màster. Per al segon any del Màster es demanen trenta sessions).

PERFIL DE COMPETÈNCIES QUE S’OBTENEN

Les competències que es treballen en el Màster són les mateixes del Diploma de Postgrau desenvolupades amb un caràcter profesionalizador. Així mateix hauran d’afermar:

Competència arteterapéutica
• Conèixer suficientment les seves pròpies formacions psíquiques per haver desenvolupat el compromís del procés psicoterapéutico psicoanalític personal.
•Haver capacitat el perfil professional amb els projectes d’intervenció desenvolupats en les pràctiques.
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

mes-info

Modalitat Presencial

Lloc de realització
Barcelona

Places Mínim 17, màxim 30

Idiomes Castellà (llengua principal) i català

Horari
Divendres i dissabtes, quinzenalment

Divendres de 16 a 21 hores.
Dissabte de 10 a 21 hores.

Diploma de Postgrau en 15 caps de setmana. L’últim cap de setmana de l’avaluació té 25 hores.

Màster i Treball final de Màster en 20 caps de setmana. Cap de setmana d’avaluació del Màster té 35 hores

*DIPLOMA DE POSTGRAU, EDICIONS BARCELONA, BILBAO i MADRID

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Competència Investigadora
• Conèixer com les recerques relacionades amb el Arteterapia es planifiquen, es desenvolupen i es valoren.
• Tenir coneixement teòric per confirmar o refutar hipòtesi, validar intervencions o aclarir fets relatius a la pràctica del Arteterapia.
• Posseir capacitat interpretativa, crítica, reflexiva, propositiva i argumentativa per al seu desenvolupament humà i professional.
• Conèixer els principis ètics, les lleis i les normatives professionals que regeixen qualsevol recerca.

Competència ètica
• Haver afermat el compromís ètic per seguir desenvolupant la seva formació disciplinar i professional (formació continuada, supervisió de la pràctica professional).


METODOLOGIA DOCENT:

És una formació que s’articula en tres eixos: la formació teòrica, la practico
– metodològica i la personal.
La metodologia és vivencial, activa i participativa, de caire constructivista. Es facilita així mateix l’escolta – sense interpretació – dels processos inconscients.
Es realitza en una sèrie de processos cíclics successius que atenen, dins d’un dins d’un procés experiencial a: les capacitats creadores desenvolupades mitjançant les produccions arteterapéuticas (corporals, plàstiques, de paraula, dansades, escriptura, sonores, etc.) / la transferència i el vincle/ la reflexió sobre l’anterior / la seva conceptualització i teorització que és novament contractada amb l’experiència…


SISTEMA D’AVALUACIÓ:

– Realitzar, Presentar i defensar el Treball Final de Màster.
– Presentar l’itinerari artístic.
– Presentar el diari de camp el dia de l’avaluació.
– Assistència mínima a les classes presencials del 80%
– Realització del 100% de les pràctiques
- Haver realitzat el procés terapèutic personal compromès.

CURRICULUM MÀSTER


PROGRAMA DEL MÀSTER INTEGRATIU EN ARTETERAPIA (2º curs) I TREBALL FINAL DE MÀSTER:

Mòdul 1. Tallers de Arteterapia. 125 hores. 5 crèdits
En ells es desenvolupen els processos creadors, arteterapéuticos de cada alumne, a partir de l’execució de produccions en diferents llenguatges artístics i de l’acompanyament pertinent dels arteterapeutas.
Mòdul 2. Tallers artístics. Itinerari i produccions artístiques 175 hores. 7 crèdits
Espais de tallers artístics vivencials en el qual els artistes fan transmissió de la seva experiència i comparteixen recursos del seu art.
L’alumne realitza produccions artístiques en els seus arts d’elecció i és acompanyat per un artista en el seu desenvolupament. La seva finalitat última és aprendre a valorar el procés artístic i creador en diàleg amb el procés arteterapéutico.
Mòdul 3. Processos Personals en D. G. Seguiment tutorial. 175 hores. 7 crèdits
Espai que permet sostenir el procés d’integració del currículum i de les vivències personals generades en el procés de la formació. Així mateix és un lloc on viure i reflexionar sobre els fenòmens de grup.
En el seguiment tutorial, l’alumne contrasta amb el tutor de referència la seva evolució en la formació i fer un seguiment acurat de les pràctiques i dels diferents treballs que ha de desenvolupar.
Mòdul 4. Teoria, Metodologia i Recerca. 275 hores. 11 crèdits
En la Teoria es donen a conèixer conceptes teòrics fonamentals del Arteterapia, la Psicoanàlisi, l’Art i la Psicopatología. En Metodologia de Tallers els alumnes desenvolupen Tallers de Arteterapia per ser executats i analitzats presencialment. En Recerca els alumnes aprenen valorar críticament les recerques desenvolupades en Arteterapia.
Mòdul 5. Anàlisi i Supervisió de les pràctiques 150 hores. 6 crèdits
En ells, seguint la metodologia de l’anàlisi de casos, s’analitzen amb rigor i de forma comprensible les pràctiques que els alumnes van desenvolupant, oferint-los instruments per a la seva adequada realització.
Mòdul 6. Pràctiques en Arteterapia. 200 hores. 8 crèdits
Pràctiques realitzades en entitats amb pacients o usuaris dels serveis sota supervisió tutorial. Les pràctiques en aquest any suposen el nucli per a la professionalització i per desenvolupar el Treball Final de Màster.
Mòdul 7. Revisió i valoració registres de pràctiques. 100 hores. 4 crèdits.
Mòdul 8. Treball Final de Màster. 225 hores. 9 crèdits
El treball final de Màster culmina el currículum del Màster integrant les seves diverses parts i desenvolupant les competències profesionalizadoras i de recerca.
Mòdul 9. Presentació i Avaluació Treballo Final de Màster. 75 hores. 3 crèdits
Espai on cada alumne ha de presentar i defensar el seu Treball Final de Màster.

ADREÇA, COORDINACIÓ I DOCENTSADREÇA:
Izuel Currià, Miquel + 34 669 319 952 miqueliuelcurria@gmail.com
Ballestero Ferrando, David+ 34 601 234 228 david.ballester@udg.es
COORDINACIÓ:
Expósito Comino, Alicia +34 617 821 956 aleceya@gmail.com
Carpio Juan, Isabel + 34 654 238 389 isabelcarpiojuan@gmail.com

PROFESSORAT

Breuil, Clara. Actriu, ballarina i arteterapeuta, dansa clàssica, contemporània i en l’art dramàtic al Conservatori de Grenoble i en l’Acadèmia Princesse Grace de Muntanya Carlo. Treballa en diverses companyies de dansa i de teatre a França i altres països. Formada en la Pedagogia de la dansa i del teatre (CND Lió), dóna tallers, i es forma en Adreça d’actors amb Philippe Delaigue, en Escriptura amb Pauline Sales (CDNDA Valence) i amb Pascale Henry. Artterapeuta Titulada de la Universitat de Medicina de Grenoble (AFRATAPEM), França. Allí imparteix classes dins del marc del diploma universitari i integra l’equip pedagògic del Master de Arteterapia de la Universitat de Girona.

Canella Esteban, Iratxe. Psiquiatre i Psicoterapeuta. Arteterapeuta (membre professional de Grefart). Artista plàstica. Llicenciada en Medicina per la Universitat del País Basc. Especialista en Psiquiatria via MIR. Postgrau en Arteterapia per la Universitat de Girona. Màster en Arteterapia per la Universitat de Girona. Postgrau d’Experta en Psicoteràpia Dinàmica per la Universitat de Sevilla. Màster en Teràpia Familiar i de Sistemes per la Universitat de Sevilla. Psiquiatre de Centre de Salut Mental d’Adults (Psiquiatria Comunitària) des de l’any 2000. Àmplia experiència en grups terapèutics i reflexius. Docent del Master Integratiu en Arteterapia de la UdG.

Carpio Juan, Isabel. Llicenciada en Psicologia UB. Artterapeuta (Membre professional de Grefart). Curs I i II d’Especialització en Supervisió en Arteterapia UdG. Màster Integratiu en Artteràpia per la UdG. Coordinadora i docent del Diploma de Postgrau en Arteterapia i del Master Integratiu en Arteterapia UdG.

Del Riu Diéguez, María. Llicenciada en Belles arts i Doctora (Universitat Complutense de Madrid). Experta en Educació Artística (UCM). Master en Arteterapia (UCM). Master en Intervenció Psicoterapéutica (UNED). Especialista en Psicoteràpia i Hipnosis Ericksoniana (Institut Erickson Madrid). Diploma en Personalitat, Trauma i Resiliència (Col·legi Oficial de Metges de Madrid). Experta en Mindfulness en Contextos de Salut (UCM). Teacher Trainee en Mindfulness Self Compassion (Center of Minful Self Compassion). Professora i Investigadora de la Universitat Autònoma de Madrid (UAM). Professora del Màster Integratiu en Arteterapia de la Universitat de Girona. Investigadora en els Serveis de Psiquiatria dels Hospitals O. Porta de Ferro i La Pau a Madrid, desenvolupant programes de Arteterapia en Salut Mental i Dolor Crònic respectivament.

Expósito Comino, Alicia. Arteterapeuta (membre professional de Grefart). Llicenciada en Coreografia i Tècniques d’Interpretació de la Dansa (Institut del Teatre de Barcelo
na). Curs I i II d’Especialització en Supervisió de Arteterapia de la UdG. Master integratiu en Arteterapia UdG. Coordinadora i docent del Diploma de Postgrau en Arteterapia i del Master integratiu en Arteterapia UdG.

Estévez, Abilio. Escriptor polifacètic – novel·lista, contista, poeta i dramaturg-. És Llicenciat en Llengua i Literatura Hispàniques per la Universitat de l’Havana. Té en el seu haver-hi nombrosos premis literaris com el Premi de la Crítica Cubana 1999, i el Premi al Millor Llibre Estranger publicat a França, l’any 2000 per “Teu és el regne”. Els seus llibres han estat traduïts i publicats en anglès, francès, alemany, italià, portuguès, finlandès, danès, holandès, noruec, i grec.

Iannarelli, Maxime. Ballarí, Coreògraf. Expert en Bodi contact dansi & improvisation. MFA in Choreography. Master Dansi Unlimited. Hogeschool voor Muziek en Dans Rotterdam – The Netherlands. Professor del Intitut del Teatre de Barcelona.

Izuel Currià, Miquel Àngel. Llicenciat en Psicologia per la UB. COPC 4.398. Psicoanalista. Master Integratiu en Arteterapia UdG. Master Arts Visuals i Educació, un enfocament contruccionista (UdG, UB, UGr). EuroPsy Specialist in Psychotherapy (EFPA). President de Grefart. Vicepresident de la FEAPA. Vicepresident de CFRONTS (Clínica a les fronteres). Comissari dels Jornades en Arteterapia, Salut i Comunitat. Director i professor del Diploma de Postgrau en Artteràpia i del Màster Integratiu en Artteràpia de la UdG.

 Manning, Viv. Cantant, cantautora, actora, músicoterapeuta. Llicenciada en Belles arts University of Creative Arts UK. Grau superior de música ESMUC. Master de musicoterapia UB. Master (CMT) Formadora (CCI) i examinadora en Estill Voice Training (Voice Craft) EVI – USA. Directora del departament de cant de Eòlia Escola Superior d’Art Dramàtic.

Omenat García, Montse. Llicenciada en Belles arts UB. Màster en Arteterapia per la UB. Professora del Màster de Arteterapia de la Universitat de Múrcia. Membre de la Lligui.

Orgillés Boquera, Pilar. Diplomada en Infermeria (Escola Duran i Reynals). Màster en Drogodependències UB. Arteterapeuta (Membre professional de Grefart). Actriu. Cursos I i II d’Especialització en Supervisió de Artteràpia UdG.

Parramón Rubio, Pere. Llicenciat en història de l’Art per la UdG. Màster en Comunicació i Crítica d’Art UdG. Membre de l’Associació Catalana de Crítics d’Art. Blogger del Huffington Post. Pere Parramon (Girona, 1977). President de l’Associació d’Amics del Museu d’Art de Girona.

Sybille Cseri. Llicenciatura en Belles arts Universitat de Nou Mèxic (EUA). Master en Arteterapia UB. Formació en Recerca en Arteterapia, Goldsmiths College, London.

Vallès Villanueva, Joan. Llicenciat en Belles arts per la UB. Postgraduado en Disseny de Materials Didàctics Multimèdia per la UOC i Doctor per la UdG. Professor de la UdG. Coordinador del Master Interuniversitari d’Arts Visuals i Educació: un Enfocament Construccionista.

Viñuales Lera, David. Doctor en Educació Artística (EM). Fotògraf i arteterapeuta especialista en fotografia terapèutica i psicologia de la imatge. Professor de Psicologia de l’art i Introducció a les Teràpies Creatives en la UB. Dirigeix el programa de Arteterapia de la Fundació Agustín Serrate.

I altres professors que són convidats al llarg dels cursos


DESCOMPTES:
Per a particulars
– Alumnes i exalumnos de la FUdGIF, que hagin realitzat algun Màster, Diplomes de Postgrau o Diplomes d’Especialització: 10% de descompte.
– Persones amb discapacitat:
Per discapacitats igual o superior a 33 %: 5% de descompte.
Per discapacitats igual o superior a 65%: 10% de descompte.
En tots dos casos cal presentar certificat d’Assistència i Serveis Socials
o equivalent.
– Famílies nombroses (cal presentar el carnet acreditatiu): 5% de descompte.
– Persones parades (amb un mínim de 6 mesos a l’atur o que actualment estiguin cobrant la prestació de l’atur (cal presentar el document acreditatiu): 5% de descompteEmpreses
– Empreses que realitzin o hagin realitzat formació a mesura amb la FUdGIF: 10% de descompte.
– Empreses que matriculin treballadors dins d’un mateix curs (el mateix curs acadèmic) Dues o tres matrícules: 10% de descompte.
A partir de quatre matrícules: 15% de descompte.NOTA:
Per a tots els descomptes, tant per a particulars com per a empreses, s’ha de tenir present: No són acumulatius.
No s’aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
¿Vols conèixer una mica més del Arteterapia i del nostre Màster?

Fa algunes setmanes la periodista Txell Bonet s’ha introduït en una jornada de formació del Màster Integratiu en Arteterapia i ha entrevistat a Miquel Izuel Currià, director de l’Institut Grefart i alguns alumnes de la formació 2016-17. Est és el reportatge que s’ha emès en RTVE.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Sol·licita més informació

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column]

  El teu nom (obligatori)

  El teu email (obligatori)

  Informació de:

  BarcelonaBilbaoValencia

  Formació:

  Postgrau 7 caps de setmanaDiploma de postgrau 13 caps de setmanaMàster 2 anys

  Telèfon

  El teu missatge

  Accepto la política de privadesa i protecció de dades de Grefart

  [/vc_column][/vc_row]