INFORMACIÓ GENERAL:
Es tracta d’un Postgrau Universitari d’Iniciació al Arteterapia.

 

A QUI ES DIRIGEIX:
A qui desitgi iniciar-se en el coneixement del Arteterapia des d’un punt de vista consolidat i contrastat per la trajectòria de l’Institut de Formació en Arteterapia.
A professionals dels camps de la Salut i la Salut Mental, l’Educació, la intervenció Social i Comunitària i l’Artístic, tant d’Institucions públiques com d’entitats privades que busquen el Arteterapia l’enriquiment professional que aquesta els pugui aportar.

INFORMACIÓ ADDICIONAL:
Com a Postgrau d’Iniciació al Arteterapia, aquells que ho cursin poden sentir interès per seguir una formació en Arteterapia amb major profunditat.
Existeixen diverses formacions reconegudes al nostre país on poder realitzar-la.
No obstant això, si es volgués seguir amb la formació que ofereix l’Institut Grefart i la Universitat de Girona, seria necessari desenvolupar-la mitjançant el Diploma de Postgrau en Arteterapia a Barcelona, Madrid o Bilbao.
Per a això es pretén que els mòduls equivalents en est curso Postgrau d’Iniciació al Arteterapia en relació amb l’actual Diploma de Postgrau, siguin convalidables tant en el nombre de crèdits com en contingut curricular en la forma en la qual més a baix es desenvolupa. Per a això el Postgrau d’Iniciació al Arteterapia segueix el desenvolupament orgànic tant del Diploma de Postgrau com del Master Integratiu en Arteterapia.
El curs gurda un equilibri ajustat entre innovació i tradició curricular en la formació en Arteterapia que realitza Grefart des de l’any 2004.

 

REQUISITS D’ADMISSIÓ:
Estar en possessió d’un grau, llicenciatura o diplomatura universitària. (Para les personis que no posseeixin titulació universitària, es valorarà el seu currículum i l’experiència tant personal com a professional en camps afins al Arteterapia)

Presentar un CV i un escrit on s’expliquin les motivacions per a la realització del curs
Fer una entrevista amb la Coordinadora: Beatriu Codoñer Rodrigez Telf. 670900901 beatriucod@gmail.com

mes-info


TÍTOL Al QUE DÓNA LLOC:

Curs de Postgrau d’Iniciació al Arteterapia per la Universitat de Girona

LLOC DE REALITZACIÓ I TEMPORALITZACIÓ:
València

PLACES: Mínim 17 màxim 25

LLENGUA EN la qual S’IMPARTEIX EL CURS
Castellà

HORARI I CALENDARI:
Horari:
Divendres de 16 a 21 hores. Dissabte de 10 a 21 hores.
Calendari:
En set caps de setmana.
Inici: 12 de gener de 2018 Finalització: 26 de maig de 2018

PERFIL DE COMPETÈNCIES QUE S’OBTENEN:
Competència arteterapéutica
• Iniciar-se en la comprensió de les condicions ambientals i relacionals necessàries per al desenvolupament de les capacitats creadores.
• Concebre la relació arteterapéutica com un procés creador dins d’un marc sostenedor i assegurador.
• Saber articular l’escolta i iniciar-se en la comprensió dels processos vinculessis.
• Comprendre la necessitat d’atendre a les característiques de la pròpia personalitat.
• Vivenciar la transferència.
• Conèixer que és el Arteterapia com a pràctica dins del marc arteterapéutico aprenent a diferenciar-ho d’altres plantejaments, tant artístics com psicoterapéuticos.
• Iniciar-se al treball poètic/simbòlic/artístic/creatiu

Competència artística
• Desenvolupar activitats de producció en diverses formes de llenguatges artístics.

Competència cultural (intercultural)
• Conèixer i valorar com la competència cultural permet una visió humanitzada en l’àmbit del Arteterapia.

Competència crítica
• Saber reconèixer i ser sensible a les característiques de cadascuna de les persones a fi d’ajustar la intervenció, fent-los saber que són escoltats, respectats, valorats, i amb condicions d’actualitzar les seves capacitats creadores.

Competència ètica
• Entendre el Arteterapia com un procés a desenvolupar amb el pacient i no per al pacient.
• Respectar la dignitat de les persones participants i protegir el seu benestar.
• Comprendre el compromís ètic que implica la confidencialitat de la informació obtinguda en les sessions de treball, tant d’allò parlat com de les produccions realitzades.
• Comprendre la necessitat de respectar els drets, dignitat, autonomia, dificultats i capacitats de les persones.

Competència comunicativa
• Iniciar-se al treball desenvolupat en el marc grupal.
• Fer signe de qualsevol forma de representació -tant no verbal com a verbal-, interrogar-se a partir d’això i posar-la al servei de la comunicació amb l’altre.

Competència creadora
• Conèixer i valorar els processos que faciliten i desenvolupen les capacitats de creació en el treball arteterapéutico.
• Saber esperar, escoltar, accionar, perdre’s, trobar solucions i improvisar, adaptar-se a situacions i problemes, etc.
• Promoure i valorar processos de creació a nivell individual i col·lectiu.

 

METODOLOGIA DOCENT:
És una formació que s’articula en tres eixos: la formació teòrica, la practico-metodològica i la personal.
La metodologia és vivencial, activa i participativa, de caire constructivista. Es facilita així mateix l’escolta –sense interpretació- dels processos inconscients.
Es realitza en una sèrie de processos cíclics successius que atenen, dins d’un dins d’un procés experiencial a: les capacitats creadores desenvolupades mitjançant les produccions arteterapéuticas (corporals, plàstiques, de paraula, dansades, escriptura, sonores, etc.) / la transferència i el vincle/ la reflexió sobre l’anterior/ la seva conceptualització i teorització que és novament contractada amb l’experiència…

AVALUACIÓ:
– Realitzar i presentar el Projecte Final (lliura l’11 de maig de 2018)
– Realització i presentació de l’itinerari artístic.
– Assistència mínima a les classes presencials del 80%

PROGRAMA:

Mòdul 1. Tallers de Arteterapia i Presentació de Casos. 75 hores. 3 crèdits
En ells es desenvolupen els processos creadors i arteterapéuticos de cada alumne, a partir de l’execució de produccions en diferents llenguatges artístics i de l’acurat sosteniment per part dels arteterapeutas.
En la Presentació de Casos a arteterapeutas experts presenten casos del seu treball en Arteterapia.

Mòdul 2. Tallers artístics i Itinerari i Produccions Artístiques. 75 hores. 3 crèdits
Espais de tallers artístics experienciales en el qual artistes fan transmissió de la seva experiència i comparteixen recursos del seu art.

En Itineraris artístics l’alumne realitza produccions artístiques en els seus arts d’elecció i és acompanyat en aquest mòdul per un artista en el seu desenvolupament. La seva finalitat última és aprendre a valorar el procés artístic i creador en diàleg amb el procés arteterapéutico.

Mòdul 4. Teoria 75 hores. 3 crèdits
Estudio i coneixement de les bases teòriques del Arteterapia i de la psicoanàlisi aplicada al Arteterapia.

Mòdul 4. Projecte Final i Avaluació. 75 hores. 3 crèdits
L’elaboració del Projecte Final del Diploma de Postgrau fa d’eix integrador dels diferents mòduls que formen el currículum.
L’Avaluació és l’espai on cada alumne ha de presentar i defensar el seu projecte final.

 

ADREÇA, COORDINACIÓ I DOCENTS

ADREÇA:
Miquel Izuel Currià, Tel. 00 34 669 319 952. miquelizuelcurria@gmail.com
Llicenciat en Psicologia per la UB. COPC 4.398. Psicoanalista. Master Integratiu en Arteterapia UdG. Master Arts Visuals i Educació, un enfocament contruccionista (UdG, UB, UGr). EuroPsy Specialist in Psychotherapy (EFPA). President de Grefart. Vicepresident de la FEAPA. Vicepresident de CFRONTS (Clínica a les fronteres). Comissari dels Jornades en Arteterapia, Salut i Comunitat. Director i professor del Diploma de Postgrau en Artteràpia i del Màster Integratiu en Artteràpia de la UdG.

COORDINACIÓ:
Beatriu Codonyer, Tel. 00 34 670900901. beatriucod@gmail.com
Artterapeuta. Llicenciada en Belles arts per la UPV. Màster en Arteterapia per la UdG. Màster en Producció Artística per la UPV. Membre Professional de Grefart. Formada en psicologia humanista i psicoanàlisi. Pràctica privada amb nens, adolescents i adults en Centri Terapèutic Creatiu. Responsable del programa de arteterapia amb adolescents AIXÒ NO ÉS ART!, en col·laboració amb el IVAM (Institut Valencià d’Art Modern).

 

PROFESSORAT

Aulina, Clara. Arteterapeuta. Diploma de Postgrau en Arteterapia i Master integratiu en Arteterapia UdG. Llicenciada en Pedagogia Universitat de Barcelona. Membre professional de Grefart i membre fundadora de Altrart. Tutora del Diploma de Postgrau en Arteterapia i del Master integratiu en Arteterapia UdG. Pràctica privada individual i petit grup a Olot i Girona. Experiència professional amb adults i nens.

Carpio Juan, Isabel. Llicenciada en Psicologia UB. Artterapeuta (Membre professional de Grefart). Curs I i II d’Especialització en Supervisió en Arteterapia UdG. Màster Integratiu en Artteràpia per la UdG. Coordinadora i docent del Diploma de Postgrau en Arteterapia i del Master integratiu en Arteterapia UdG.

Codoñer Rodriguez, Beatriu. Arteterapeuta. Llicenciada en Belles arts per la UPV. Màster en Arteterapia per la UdG. Màster en Producció Artística per la UPV. Membre Professional de Grefart  Formada en psicologia humanista i psicoanàlisi. Ha treballat en l’àmbit sanitari. Artista multidisciplinari i performer. Investigadora d’Arts Visuals i Arteterapia. Experiència en diversos col·lectius. Pràctica privada amb nens, adolescents i adults. Responsable del centre terapèutic Creatiu

Expósito Comino, Alicia. Arteterapeuta (membre professional i fundadora de Grefart). Llicenciada en Coreografia i Tècniques d’Interpretació de la Dansa  (Institut del Teatre de Barcelona). Curs I i II d’Especialització en Supervisió de Arteterapia de la UdG. Master integratiu en Arteterapia UdG. Coordinadora i docent del Diploma de Postgrau en Arteterapia i del Master integratiu en Arteterapia UdG.

Galán, Ángela. Arteterapeuta. Llicenciada en Antropologia per la Universitat de Granada i Diplomada en Educació Social per la Universitat de Valladolid. Master Integratiu en Arteterapia per la Universitat de Girona (UdG). Tutora del Master Integratiu en Arteterapia (UdG). Membre professional de Grefart. Estudis Avançats en Teoria de Gènere.

Izuel Currià, Miquel. Llicenciat en Psicologia per la UB. COPC 4.398. Psicoanalista. Master Integratiu en Arteterapia UdG. Master Arts Visuals i Educació, un enfocament contruccionista (UdG, UB, UGr). EuroPsy Specialist in Psychotherapy (EFPA). President de Grefart. Vicepresident de la FEAPA. Vicepresident de CFRONTS (Clínica a les fronteres). Comissari dels Jornades en Arteterapia, Salut i Comunitat. Director i professor del Diploma de Postgrau en Artteràpia i del Màster Integratiu en Artteràpia de la UdG.

Guardar