Isabel Carpio ens explica de la seva experiència de treball en Artteràpia i de la seva trajectòria professional. També ens parla d’algunes experiències en el seu treball.

Avui dia en què àmbit treballes amb el arteterapia?

Amb dones que han sofert violència de gènere. En un CREI, un centre residencial de salut mental, amb grups d’Adolescents i amb persones joves i adultes amb diversitat funcional. Consulta privada.

Sempre has treballat amb el mateix col·lectiu?

He anat treballant en diferents àmbits, com a professional en un centre d’atenció a persones amb discapacitat funcional, com a professional externa que realitzava el projecte de *Arteterapia en la institució d’Adolescents i amb nens de 0 a 4 anys en *CRAE. Amb nens i joves d’AIXÒ- IES en tallers de prevenció de la Salut. Realitzant formació a joves i adults en grups desfavorits d’atenció sociosanitària a personis dependents en institucions socials.

Quan neix el teu interès pel Artteràpia

En acabar la llicenciatura en Psicologia Clínica buscava maneres d’acompanyar a les persones en dificultat. Vaig realitzar un Postgrau en llenguatges creatius i comunicació i a partir d’aquí en 1999 es va iniciar la primera formació de *Arteterapia a Barcelona. Em va interessar la proposta de recerca des de la creació, el fer i acollir a la persona, la seva sentir a partir dels llenguatges artístics.

Abans de fer el Màster en Artteràpia, al fet que et dedicaves?

Treballava com a educadora social amb persones amb discapacitat psíquica i em preocupava com acostar-me a elles. Buscava formes de relació que permetessin abordatges possibles on la persona pogués sortir del seu malestar.

Avui després d’anys d’experiència, en què ha canviat la teva apreciació sobre el Artteràpia?

Ara sento que el *Arteterapia forma part del meu recorregut i del meu fer professional. Alhora puc compartir que l’experiència del *Arteterapia existeix quan es generen les condicions perquè pugui donar-se la trobada i poder sostenir el fer amb l’altre que es troba en dificultat.

Amb aquesta experiència que tens. Què és la arteterapia para tu avui?

Pel meu el *Arteterapia es tracta d’un procés a desenvolupar amb la persona, des dels diferents llenguatges artístics, des de l’interès i les potencialitats del subjecte que han de sortir a la llum.

Després de quant temps, com a pacient un pot començar a veure resultats en el Artteràpia?

Els processos de cada persona tenen el seu ritme i no hi ha una mitjana tancada que es pugui generalitzar. Poden veure’s resultats a partir d’un treball continuat que permeti desplegar les capacitats de creació sessió a sessió.

Qui hauria d’escollir l’art com a teràpia?

Aquelles persones que vulguin explorar i descobrir des dels diferents llenguatges de creació la relació amb si mateixes així com la relació amb els altres.

Què li dóna el Artteràpia al pacient, que no li donin altres teràpies?

Un espai d’experimentació per explorar l’escolta, un procés que es desenvolupa amb la persona , és a dir un procés que permeti fer aparèixer les potencialitats del subjecte i amb això la capacitat de crear-se, d’acollir les emocions i donar-los formes en la producció artística que es decideixi explorar.

Tens alguna experiència que ens puguis explicar, i que t’hagi sorprès el resultat del Artteràpia en aquest pacient?

Em sorprèn com en un moment del procés, que és diferent i subjectiu per a cada persona, succeeix una obertura on la persona es coneix i també es desconeix. Com el procés, sessió a sessió, va donant forma a un fer i desfer propi que permet a la persona en la seva experiència amb els materials artístics i alhora amb les emocions Ser. La possibilitat de poder fer integrant l’experiència, integrant la seva sentir.

En processos de *Arteterapia que he acompanyat, he pogut escoltar a la persona mostrar-se i reconèixer-se en produccions que para elles mateixes semblen alienes, es descobreixen una mica diferents, s’il·lusionen amb els resultats i permeten donar forma al seu desig.