Una mostra de treballs artístics d’alumnes de la 10ª promoció del Diploma de Postgrau en Artteràpia presentats a l’avaluació final del mes de juny. Són obres realitzades al llarg del curs, emmarcades dintre del mòdul d’Itineraris artístics. En aquest mòdul del curriculum l’alumne inicia el seu propi recorregut en el llenguatge o llenguatges artístics que desitgi, per tal que pugui experimentar i aprendre a valorar el procés artístic i creador.